Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Utlysning av ph.d. stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for høsten 2019 med søknadsfrist 15. september.
21. juni 2019
AMFF