Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Utlysning av ph.d. stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2021 med søknadsfrist 15. mars.
13. januar 2021
AMFF