Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Arbeidsrettet rehabilitering 800 moh – fagdag/hospitering?

Kolleger som har lyst på et kinderegg av en hospiteringsdag inviteres med dette til Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland.
28. januar 2021
Air

Velkommen til en dag med læring om arbeidsrettet rehabilitering (ARR) og innsikt i en litt annerledes måte å arbeide på. Tilbudet er også aktuelt for veiledningsgrupper og smågrupper. Dagsbesøk/hospitering gir tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin. En dag på AiR kan kombineres med eksempelvis en helg i hjertet av Telemark. AiR har en beliggenhet  800 moh - med fantastiske turmuligheter og fasiliteter.

AiR-klinikk har status som landsdekkende helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og er en del av Rehabiliteringssenteret AiR  – en privat ideell organisasjon (non-profit) som består av AiR-klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Senteret ble etablert i 1986.

AiR tilbyr et ARR-opphold over fire uker der deltakerne blir fulgt opp av et tverrfaglig team med lege, arbeidskonsulent, samtaleterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. De vanligste årsakene til funksjonstapet er utmattelsestilstander, muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser. Målgruppen er personer over 18 år som enten er langtidssykemeldte eller står i fare for å falle ut av jobb på grunn av helsemessige utfordringer. Forutsetningen er at ordinært arbeid er et realistisk mål og at den medisinske tilstanden er tilstrekkelig utredet.

AiR tilbyr også åtte dagers kartleggings-og vurderingsopphold, i tillegg til at institusjonen har et grupperettet tilbud til voksne pasienter med mild til moderat grad av CFS/ME.

Oppholdet er gratis for deltakerne.

En samlet oversikt over fagfeltet ARR finnes på https://arbeidoghelse.no. For mer informasjon om AiR, gå inn på www.rehabilitering.no 

For å gjøre avtale om hospitering eller dagsbesøk, ta kontakt med fung. klinikkleder Siri Mørch på mail siri.morch@air.no eller tlf 35068880/474 63 408.