Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Lanserer ny statistikk for aktivitet i allmennlegetjenesten

I dag lanserer Helsedirektoratet nye visninger av statistikk på helsedirektoratet.no. Her kan man se aktivitet utført av landets fastleger innen utvalgte områder med tall på nasjonalt, fylkesvis og kommunalt nivå.
6. mars 2020
Statistikk

Statistikken er basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) som inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Personvernet er ivaretatt og det vil ikke være mulig å knytte resultatene til individuelle pasienter eller leger. Prosjekt allmennlegedata utvikles i tett samarbeid med Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Planene fremover er å lage visninger for aktivitet og pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten og sammenstille data fra KPR, Norsk pasientregister (NPR) og Fastlegeregisteret. I tillegg vil det utvikles en påloggingsløsning der fastlegene kan logge seg på og se data for egen praksis og utvikling over tid. Ingen andre enn legen selv vil få tilgang til data på den enkelte lege.

- De nye statistikkvisningene vil, etter hvert som de utvikles og berikes, gi fastleger, kommuner og nasjonale myndigheter et verktøy som vil bidra til kvalitetsutviklingen i allmennlegetjenesten og god forvaltning og kunnskap om tjenesten, sier Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet.

Les nyhetssak på helsedirektoratet.no