Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Nytt policydokument fra NFA - Klassifikasjon og koding i allmennpraksis

NFA har laget et nytt policydokument om klassifikasjon og koding i allmennpraksis. Dette er utarbeidet sammen med NFAs klassifikasjonsutvalg.
9. november 2020
Stetoskop og pc