Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Oppdatert versjon av anbefalinger til organisering av legekontor under covid-19 pandemien

Allmennlegenes innsatsgruppe Covid-19 publiserte 01.04.20 en samlet oversikt over forslag til praktiske løsninger for organisering av legekontor under pandemien. Vi har nå revidert og gått gjennom anbefalingene.
15. juni 2020
Fastlegekontor

Innsatsgruppen mener fortsatt at det er viktig at legekontor organiseres på en slik måte at risiko for smittespredningen er minst mulig. Dette for å beskytte pasienter, helsepersonell og samfunnet i sin helhet.

Hele dokumentet finner du hersamlesiden til all informasjon publisert under Covid-19.