Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Utlysning av ph.d. stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for høsten 2021 med søknadsfrist 15. september.
14. juli 2021
Research word