Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Frist for søknader til AMFF og AFU utsatt til 22. mars

Sekretariatet utsetter søknadsfristen en uke på grunn av den ekstraordinære situasjonen som er oppstått på grunn av COVID-19 epidemien.
13. mars 2020
AMFF