Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Har du kandidater å foreslå til NFAs styre?

Medlemsinfo 7. desember 2018
7. desember 2018
Valg

Valg av nytt styre i Norsk forening for allmennmedisin - kom med forskal til kandidater!

 

Valgkomiteen forbereder valget av styret i NFA for perioden 1. september 2019 til 31. august 2021. Valget skjer på årsmøtet den 9. mai på hotel Moxy, Hellerudsletta. Det skal velges leder, nestleder og 5 styremedlemmer. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer. Se vedtektene § 3-2-1. Styret trenger både kontinuitet og fornyelse.  Det er viktig å få et bredt sammensatt styre når det gjelder kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og geografi.  Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra medlemmene i NFA innen 10 januar 2019. Forslagene til kandidater med kort begrunnelse til Trine Bjørner (trine.bjorner@medisin.uio.no) . Det bes opplyst om kandidaten er forespurt.