Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Vil du gjøre kloke valg?

Da har vi en god nyhet til deg! Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg tar sikte på å redusere undersøkelser og behandlinger som pasientene ikke har nytte av og som i verste fall kan skade. I oktober vil alle medlemmer i NFA motta en plakat, en brosjyre og et klistremerke.
1. oktober 2019
Gjør kloke valg plakat

Plakaten er tenkt til venteværelset og inneholder 4 spørsmål pasienten kan stille legen sin. Kampanjen vil også være synlig på HvilePULS på venteværelsene i oktober-desember. Legekontor som ikke abonnerer på HvilePULS kan laste ned innhold selv her.

I Gjør kloke valg lager de fagmedisinske foreningene anbefalinger om undersøkelser og behandlinger som lege og pasient burde unngå. Brosjyren du vil motta inneholder noen av de anbefalingene som er relevante i allmennpraksis. Bruk gjerne brosjyren i konsultasjonene sammen med pasienten. For å se flere anbefalinger og lære mer om kampanjen besøk vår hjemmeside www.klokevalg.org.

SKIL har laget et emnekurs basert på Gjør kloke valg. Dette kurset gir deg oversikt over egen rekvirering av blodprøver og røntgenundersøkelser. Du får oppdatert kunnskap om hvordan vurdere klinisk nytte av ulike blodprøver og røntgenundersøkelser, med vekt på å unngå overdiagnostikk. Informasjon og påmelding her.

Gjør kloke valg egner seg godt som tema for veiledningsgruppene i allmennmedisin. Deltakerne i veiledningsgruppene får informasjon om kampanjen og diskuterer egne kasuistikker som illustrerer overutredning, overdiagnostikk og overbehandling. Veiledningsmaterialet kan lastes ned her.

Vi tror at pasientene kommer til å sette pris på at allmennlegene viser at de tar faglig ansvar for å beskytte dem mot helsetjenester som er unødvendige og i verste fall skadelige. Hvis du ønsker å synliggjøre for pasientene dine at ditt kontor støtter kampanjen Gjør kloke valg kan du klistre opp klistremerket som du får tilsendt i oktober – for eksempel i resepsjonen.