Høringsuttalelser

NFA-styret gjør et omfattende arbeid med høringsuttalelser til ulike myndighetsorganer, og til interne saker i Legeforeningen. De fleste av uttalelsene går inn som grunnlag for Legeforeningens høringssvar. Faggrupper og underutvalg medvirker regelmessig til styrets høringssvar.