AFs og NFAs innspill til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 23.2.21

Til Legeforeningen

23. januar 2021