Forhåndsvarsel om fjerning av forhåndsgodkjent refusjon 7.1.21