Høring – adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste 23.10.19

Til Legeforeningen

Høringen omhandler forslag om å utvide antallet etater og kjøretøy som skal ha lov til å benytte kollektivfeltet etter ønske fra trygghetspatruljen (TP) i Trondheim og Kriminalomsorgens transporttjeneste. Uniformerte utrykningskjøretøy, herunder legevaktbil, har adgang til alle kollektivfelt.

NFA støtter at begge kan få tilgang til kollektivfeltet når omstendighetene krever det. NFA ser at det er relativt lite omfang av ekstra biler dette handler om, og tror ikke det vil ha betydning for fremkommeligheten og akuttberedskapen for de kjøretøyene som i dag har adgang til å benytte kollektivfeltet.

 

Med vennlig hilsen


Marte Kvittum Tangen
Leder