Høring - Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Til Legeforeningen

12. mai 2019

Helsedirektoratet har sendt på høring anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Anbefalingene for måling av vekt og høyde vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
NFA mener at det er bra at WHO sine prosentkurver tilpasses norske forhold ved å justere vekstkurvene i forhold til Vekststudien i Bergen for de minste barna. NFA støtter at man fortsetter å bruke prosentkurver fra vekstkurven i Bergen for barna over 6 år.
Høringsutkastet bærer preg av en retningslinje som er grundig gjennomarbeidet med nyttige linker til andre relevante retningslinjer. Det er positivt at man illustrerer dette på en god måte, retningslinjen oppleves som mer visuell og levende på denne måten.
NFA mener det ville vært bedre om retningslinjen lå i samme formatet som andre retningslinjer. Dette er fortsatt i PDF, mens nye retningslinjer lages på nettsiden til Hdir som en retningslinje som man klikker seg gjennom. Det er tungvint for brukere av retningslinjene at det ikke er ett format man benytter seg av.
Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                            Nina Wiggen
Leder                                                                        Styremedlem