Høring - anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten 20.1.20

Til Legeforeningen

20. januar 2020

Noklus har sendt på høring andre runde med anbefalinger for anbefalte analyser i primærhelsetjenesten. Disse anbefalingene er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre riktig rekvirering av laboratorietjenester.

Noen av anbefalingene avviker fra nasjonale retningslinjer. Dette har Noklus begrunnet i hvert enkelt tilfelle og ofte skyldes det at nasjonale retningslinjer oppfattes som spesialistdrevne og mindre relevante for bruk i primærhelsetjenesten. Hensikten med de anbefalte analysene har vært å bidra til standardisert utredning og oppfølging, og samtidig unngå unødvendig bruk av laboratoriet.

Anbefalingene er ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke bør utelates ved en gitt problemstilling, og skal være et rasjonelt sted å starte i primærhelsetjenesten. Høringen er også sendt til de relevante spesifikke fagmedisinske foreningene.

Norsk forening for allmennmedisin ser at disse prøvepakkene er faglig godt begrunnet og tilpasset primærhelsetjenesten.
NFA kan likevel ikke se at dette tilfører allmennleger noe nytt. Vi har allerede NEL med sine lett tilgjengelige anbefalte prøver. I tillegg har flere regioner hatt et samarbeid mellom PKO og sykehuslaboratoriene, og utarbeidet pakker for bruk i primærhelsetjenesten.
NFA har nylig sendt på høring vårt forslag til revisjon av tidligere allmennmedisinske råd i Gjør kloke Valg kampanjen. Vårt forslag til nytt råd blir antagelig slik:

«Unngå å bestille prøver uten at indikasjon for prøven er tydelig og svaret vil ha konsekvens for videre oppfølging og behandling. Unngå omfattende «pakkebestillinger» uten god indikasjon. For hver blodprøve tatt av en frisk person er det 5 % sannsynlighet for at resultatet ligger utenfor referanseområdet og ikke skyldes sykdom. Jo flere prøver, desto større fare for resultater som kan føre til bekymringer, videre utredning og i verste fall overbehandling.»


Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                                        Katrine Prydz
leder                                                                                        styremedlem