Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Til Legeforeningen

20. april 2016

Bakgrunn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen.

Fra skoleåret 2009–2010 ble vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse med det formål å forebygge livmorhalskreft. Nasjonalt Folkehelseinstitutt har i ettertid anbefalt at det legges til rette for opphenting av vaksine mot HPV for jenter/kvinner opp til 26 år. Stortinget besluttet høsten 2015 at det skal innføres et opphentingsprogram. Endringene som foreslås i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram vil gi jenter/kvinner opp til 26 år rett til HPV-vaksine gjennom opphentingsprogrammet, samt gi kommunene plikt til å tilby vaksinen.

Våre innspill

NFA OG AF er positive til at kvinner under 26 år skal få tilbud om HPV vaksine kostnadsfritt. Begge foreninger mener at også menn bør få tilbudet og at man vil få bedre kontroll med spredningen av viruset om gutter og menn vaksineres.

Vi mener at det må spesifiseres hvordan kommunen skal oppfylle plikten. Det bør konkretiseres hvordan vaksinasjonene skal gjennomføres, nasjonale myndigheter må ta stilling til om dette skal gjennomføres gjennom fastlegeordningen eller på annen måte.

Vi mener det er mer hensiktsmessige at vaksinasjonene gjennomføres hos fastlegen som allerede har systemer som kan gjennomføre dette, enn å lage nye systemer på helsestasjonen eller i andre kommunale arenaer.  

Fastlegene har de nødvendige forutsetningene for å kunne gjennomføre vaksinasjonene. Dersom fastlegene skal utføre denne vaksineringen må det foreligge en tydelig og forutsigbar ordning både for kommunene, innbyggerne og fastlegene. Vi foreslår at noe av midlene som er avsatt til vaksineringen kanaliseres gjennom Helfo som kan yte refusjon ved vaksineringen hos fastlegen.

En praktisk fremgangsmåte kan være at pasientene får informasjonsbrev fra Folkehelseinstituttet med orientering om rettigheten og at hun oppfordres til å ta kontakt med sin fastlege for å avtale tid for vaksinering.

Vi mener også at det bør komme anbefalinger for hvordan man skal gjennomføre vaksinasjon av de innbyggere i kommunen som bor i andre kommuner.  Ved å gjennomføre vaksineringen hos fastlegen vil de kvinnene som ikke bor i hjemkommunene sine kunne gå til sin fastlege der de bor, eller oppsøke tilsvarende legetjeneste for å få sin vaksinasjon.

 

Med vennlig hilsen

Kari Sollien

Leder AF

Petter Brelin

Leder NFA

Christina Fredheim

Styremedlem AF

Nina Wiggen

Styremedlem NFA