Høring av Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge 13.8.2021