Høring – endring i etiske regler for leger 14.2.21

Til Legeforeningen

14. februar 2021