Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring – endring i etiske regler for leger 14.2.21

Til Legeforeningen

14. februar 2021
16. april 2021