Høring - Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave?

Til Legeforeningen

6. juni 2015

Felleskatalogen AS vurderer nå papirkatalogens fremtid med en mulig avvikling om 3-5 år. I den forbindelse ønsker de tilbakemeldinger på forslaget.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at det nå er på tide og fullt forsvarlig å avslutte papirversjonen av Felleskatalogen. De fleste andre kataloger av betydning er for lengst avsluttet til fordel for elektroniske versjoner.

Felleskatalogen har lagt til rette for flere ulike gode løsninger som skal kunne gjøre de fleste virksomheter i stand til å kunne fungere trygt uavhengig av tilgang til internett eller ikke. Legemiddelinformasjonen er elektronisk tilgjengelig både via www.felleskatalogen.no, Felleskatalogens offline applikasjoner til iOS og Android (applikasjon for Windows er under utvikling), og via Felleskatalogens nedlastbare web. Offline applikasjonene samt nedlastbar web fungerer som back up-løsninger ved å sikre tilgang til legemiddelinformasjonen. Argumentet om at man ved strømbrudd eller nettbrudd ikke vil kunne ha tilgang, er således ikke lenger valid. Man kan lage backup løsninger som gjør at dette fungerer under ulike ikke forutsette hendelser.

NFA ser ikke hvordan man skal kunne forsvare videre produksjon av Felleskatalogen i papirutgave, når det foreligger så mange gode alternative løsninger som vil dekke inn alle tenkelige behov.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Torgeir Hoff Skavøy      

Leder                                                   styremedlem