Høring – fire «Gjør Kloke Valg»-anbefalinger fra Norsk forening for lungemedisin 5.10.20

Til Legeforeningen

5. oktober 2020

Norsk forening for lungemedisin har utarbeidet fire gode Gjør Kloke Valg anbefalinger. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) takker for muligheten til å gi innspill.

Det er velskrevede anbefalinger med god evidens.
Vi har ingen innvendinger til teksten i anbefalingene, men ett spørsmål til anbefaling 1.

• «Unngå å starte med fast medisinering for astma hos voksne som ikke har bekreftet variabel luftstrømsobstruksjon (feks ved spirometri, positiv provokasjonstest eller PEF-variabilitet)»

Ett av hovedprinsippene for Gjør Kloke Valg kampanjen er at fagmiljøene selv skal finne områder i eget fag hvor det er behov for å endre praksis. Fagmiljøene oppfordres til å lage anbefalinger som gjelder eget fagfelt. Vi undres over hvor utbredt det å starte med fast astmamedisin uten forutgående verifisering med testing er hos lungeleger. Hvis det er slik at det er en problemstilling at lungeleger starter astmabehandling på sviktende grunnlag er det en god anbefaling, hvis anbefalingen kun peker mot andre spesialister burde den kanskje byttes ut?


Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen
leder NFA