Høring – forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler 2.1.21