Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring – Forslag om å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 16.2.21

Til Legeforeningen

16. februar 2021
16. april 2021