Høring – Forslag om å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 16.2.21

Til Legeforeningen

16. februar 2021