Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften 31.5.2021