Høring – Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften 17.11.20

Til Legeforeningen

17. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsjonregister (SYSVAK-registerforskriften).

 

Departementet foreslår at det gjøres forskriftsendringer for å pålegge elektronisk melding av opplysning om vaksinasjon med vaksine mot covid-19, i tillegg til vaksinasjon mot sykdommer med lignende symptomer (influensa, pneumokokk og kikhoste), til SYSVAK. Det foreslås også at årsak til vaksinasjon mot covid-19 skal meldes. I tillegg foreslås forskriftsendringer slik at opplysninger om vaksinasjonsstatus kan gjøres tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter forslaget om endringer.

 

Forslaget til nytt sjette ledd §2-1 lyder: «Vaksinasjon mot covid-19, influensa, pneumokokk og kikhoste meldes elektronisk til SYSVAK umiddelbart etter at vaksinasjoner gjennomført

 

NFA mener at ingen kan vaksinere hvis ikke vaksineringen samtidig kan registreres elektronisk i SYSVAK. Det bør ikke være mulig med etterregistrering eller på noen annen måte forsinket registrering. Journalføringsplikt og personvern må også ivaretas, og dersom det ikke er pasientens fastlege som vaksinerer må melding til fastlegen sendes elektronisk uten forsinkelse.

For å lette registreringen bør noen årsaker til vaksinering kunne hentes inn automatisk til SYSVAK-skjema, slik som alder. IT-arkitektur og brukergrensesnitt i SYSVAK må fortsatt forbedres. NFA støtter at vaksinasjonsstatus vises i Nasjonal kjernejournal.
Vi kjenner til at enkelte legekontorer har sine egne løsninger på dette, løsninger som ikke er

Til ordlyden i forskriftsforslaget: NFA mener at forskriften burde være mer presise enn å skrive «pneumokokk», f.eks ved å bruke «pneumokokk-infeksjon».

 

Covid-19 vaksinering

 

Det er slik HOD skriver helt nødvendig for risikovurderingen og oppfølgingen av sikkerhet og effekt av vaksinasjonen å ha løpende oversikt over hvem som er vaksinert når, av hvilken grunn, med hvilken vaksine og hvor mange doser som er gitt.

 

Det er svært viktig at årsaken til covid-19 vaksinering blir angitt riktig i starten av vaksineringen. Dette krever tilgang på opplysninger om tidligere sykehistorie og kroniske sykdommer. Det vil kunne bli situasjoner hvor det å koble bivirkninger til ulike diagnoser er avgjørende for å få kunnskap om hvilke pasientgrupper en vaksine kan være kontraindisert hos.

Det kreves tilgang på sykehistorie og journalopplysninger for sikker, riktig og trygg vaksinering.

 

 

Med vennlig hilsen

                                                                                              

Marte Kvittum Tangen                                                        

leder NFA