Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Til Legeforeningen

29. august 2016

Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer at både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i et nasjonalt register. Det primære formålet med forslagene er å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven, særlig forbudet mot salg til personer under 18 år.

NFA er skuffet over at forslaget om en bevillingsordning for tobakksalg er trukket av departementet. Vi er av den oppfatning at den foreslåtte registreringsordningen ikke vil bli like effektivt som en bellingsordning i å håndheve aldersgrensene for omsetning av tobakk.

Vi er også av den oppfatning at de foreslåtte reaksjoner mot de som bryter forbudet om omsetning av tobakk til mindreårige ikke er kraftige nok. Vi mener at dersom man bryter dette forbudet, må konsekvensen være at man taper retten til å selge tobakk i en periode.  Ved gjentatte lovbrudd  bør man miste denne retten for godt.

NFA mener at det bør forbys å selge tobakk til personer født etter 1.januar 2000. Vi vil påpeke at både en registreringsordning og en bevillingsordning vil kunne håndheve et slikt forbud.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                     

Leder