Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring – forslag om lovendring vedrørende medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening 12.2.21

Til Legeforeningen

12. februar 2021
16. april 2021