Høring – forslag om lovendring vedrørende medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening 12.2.21

Til Legeforeningen

12. februar 2021