Høring – forslag til endring i akuttmedisinforskriften 13.2.21

Til Legeforeningen

13. februar 2021