Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 24.5.2021