Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi 3.9.2021