Høring - Gjør kloke valg endokrinologi

Norsk endokrinologisk forening 
 
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) gratulerer Norsk endokrinologisk forening med sin første Gjør Kloke Valg anbefaling. NFA støtter valget av tema for anbefalingen og ser at Norsk endokrinologisk forening har mange tema å velge i som vil være relevante anbefalinger også for oss i allmennmedisin. Thyroideasykdommer og palpable knuter på halsen er relativt vanlige funn i allmennmedisin.  
 
De fleste Gjør Kloke Valg anbefalingene starter med «unngå å..». Denne anbefalingen kunne også vært formulert slik «Unngå rutinemessig ultralyd av thyroidea hos pasienter med patologiske thyroideafunksjonstester og normale palpasjonsfunn»? 
 
Referanser  
Et forslag til ytterligere referanse er «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredninng, behandling og oppfølging av kreft i skjoldbruskkjertelen» (IS-2478) fra 2017. I kapittel 4.1 i denne veilederen står følgende om ultralyd: «Ultralyd hos personer uten palpasjonsfunn og uten risikofaktorer (tidligere stråling, familieanamnese, kjent genetisk disposisjon) er unødvendig og anbefales derfor ikke som rutinemessig screeningundersøkelse.» Det står også at familiær opphopning av thyroideacarsinom kan være grunn for individuell og familiær screening.  
 
Symptomer 
Burde anbefalingen også inneholdt et forbehold om symptomfrihet? Hva hvis pasienten har heshet, smerter i halsen, svelgvansker eller blodig hoste? Er det fortsatt ikke indikasjon for ultralyd hvis det er patologiske thyroideafunksjonstester?  
Et forslag er: «Unngå rutinemessig ultralyd av thyroidea hos pasienter med patologiske thyroidea-funksjonstester, uten symptomer og med normale palpasjonsfunn». 
 
Thyroideascintegrafi 
I allmennmedisin er anbefalingen å henvise videre til utredning ved endokrinologisk poliklinikk som tar stilling til indikasjon for scintegrafi. Denne anbefalingen er ment internt, men kanskje kunne anbefalingen om scintegrafi formuleres slik: «Hos pasienter med hypertyreose som er TRAS/TSI negative, anbefales etter vurdering av spesialist i endokrinologi, ØNH eller bryst- og endokrinkirurgi, tyreoideascintigrafi for å skille mellom tilstander som gir økt opptak ved scintigrafi (TRAS/TSI negativ Graves sykdom og toksisk knutestruma/ toksisk adenom.) og tilstander som gir lavt opptak (destruksjonstyreoiditter og tyroksin/jodoverdose).»? 
 

Tynset 19.januar 2021
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen   
Leder