Høring - GKV råd Norsk forening for klinisk farmakologi 6.4.2021