Høring - Høring relatert til særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Til Legeforeningen

10. juni 2019

Vi deler oppfatningen om at det er viktig å bruke gode virkemidler for å bidra til at folk gjør sunne matvalg. Særavgift på sjokolade- og sukkervarer kan bidra til dette, men som utvalget beskriver fungerer denne avgiften ikke alltid optimalt [1]. Blant annet er en svakhet ved dagens avgift at det er mange energitette og næringsfattige varer som ikke omfattes av avgiften. Per i dag er merverdiavgiften for matvarer satt til 12,5 prosent mens andre varer har en merverdiavgiften på 25 prosent. Når en i dag har en særavgift på sjokolade- og sukkervarer, vil dette gjøre at en ofte nærmer seg merverdiavgiftsnivået på andre varer.
Vi deler også oppfatningen til utvalgets flertall om at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. Forskningsoppsummeringer tyder på at det er stor helsegevinst av å spise mye fullkorn, frukt- og grønnsaker, nøtter og fisk [2-6]. Ved et høyt inntak av fullkorn, frukt- og grønnsaker, nøtter og fisk, ser en betydelig reduksjon i hjerte- og karsykdom, kreftsykdommer og tidlige dødsfall. Samtidig ser en uheldig helseeffekt forbundet med ikke bare sukkerrike produkter, men også kjøttprodukter samt egg i store mengder [5, 7, 8]. Ut fra helseeffekt, ser de negative helseeffektene fra rødt kjøtt ut til å slå minst like uheldig ut som mange av de sukkerholdige produktene med tanke på risiko for tidlige dødsfall, kroniske sykdommer og overvekt [5, 7, 8]. Siden det finnes flere matvaregrupper som er helsefremmende ved høyt inntak og flere matvaregrupper som det er stor grunn til å begrense, mener vi at det bør være mulig både å kunne forenkle og to-dele avgifts-settingen av matvarer. For eksempel kunne en velge å fjerne merverdiavgift på fullkorn, frukt, grønnsaker, nøtter og fisk og ha merverdiavgift på linje med andre varer på annen mat.
Det vil være behov for en entydig definisjon av hva som skal klassifiseres som fullkorn, frukt, grønnsaker, nøtter og fisk. En kunne for eksempel definere dette som følger:
- Fullkorn: alle sammalt melprodukter, nøkkelhullmerkede kornblandinger, nøkkelhullmerket brød
- Frukt- og grønnsaker: Alle ferske frukt- og grønnsaker samt varer laget av disse varene med lite andre tilsetningsprodukter
- Nøtter og kjerner: alle nøtter og kjerner som ikke er karamelliserte eller behandlet med salt
- Fisk: fersk fisk og hermetisert fiskeprodukter
En slik avgifts- setting ville sannsynligvis være en forenkling i forhold til dagens situasjon og økningen i pris på en del matvarer ville sannsynligvis balanseres med reduksjon i pris på andre matvarer slik at det neppe vil så veldig uheldig ut for en gjennomsnittlig forbruker sammenlignet med situasjonen i dag. For den enkelte forbruker, blir det imidlertid tydelige incentiver til å velge sunne matvarer som på sikt vil kunne spare helsekostnader. For å konkludere, foreslår vi altså å erstatte dagens særavgift på sjokolade- og sukkervarer med en forenklet merverdiavgiftsetting slik at merverdiavgift fjernes for fullkorn, frukt- og grønnsaker, nøtter og fisk, og at andre matvarer får økt merverdiavgift til 25 prosent på linje med andre varer.

Kilder:
1. Norges offentlige utredninger (NOU): Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. In. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon: NOU. ; 2019.
2. Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T: Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMC Med 2016, 14(1):207.
3. Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T: Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Bmj 2016, 353:i2716.
4. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, Greenwood DC, Riboli E, Vatten LJ, Tonstad S: Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol 2017, 46(3):1029-1056.
5. Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, Lampousi AM, Knuppel S, Iqbal K, Bechthold A, Schlesinger S, Boeing H: Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. The American journal of clinical nutrition 2017, 105(6):1462-1473.
6. Schwingshackl L, Hoffmann G, Iqbal K, Schwedhelm C, Boeing H: Food groups and intermediate disease markers: a systematic review and network meta-analysis of randomized trials. The American journal of clinical nutrition 2018, 108(3):576-586.
7. Schlesinger S, Neuenschwander M, Schwedhelm C, Hoffmann G, Bechthold A, Boeing H, Schwingshackl L: Food Groups and Risk of Overweight, Obesity, and Weight Gain: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies. Advances in nutrition 2019, 10(2):205-218.
8. Schwingshackl L, Hoffmann G, Lampousi AM, Knuppel S, Iqbal K, Schwedhelm C, Bechthold A, Schlesinger S, Boeing H: Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur J Epidemiol 2017, 32(5):363-375.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder            

NFAs faggruppe for fysisk aktivitet og kosthold som medisin