Høring - innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 9.8.2021