Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring - justering av takster i primærhelseteam 26.5.2021