Høring - justering av takster i primærhelseteam 26.5.2021