Høring - KOLS ny nasjonal faglig retningslinje 15.9.2021