Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring – LIS1-ordningen – evaluering og tiltak 31.1.21

Til Legeforeningen

31. januar 2021
15. april 2021