Høring – Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet 31.8.20

Til Legeforeningen

31. august 2020

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter forslaget til lovendring i § 3-6-4-1 (3) med formål å sikre minst 25% LIS representasjon i faglandsrådet.  
 
 
Med vennlig hilsen  
Marte Kvittum Tangen  
leder NFA