Høring – Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Til Legeforeningen

5. januar 2017

Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose. Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen ble sist revidert av Helsedirektoratet i november 2011. Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger knyttet til retningslinjens faglige innhold, brukervennlighet og avgrensninger.

Norsk forening for allmennmedisin vil berømme de som har skrevet denne retningslinjen for å ha gitt en kortfattet, klinisk anvendelig og god retningslinje. Imidlertid savner vi mer om fastlegens rolle i de forskjellige faser av sykdommen. Retningslinjen vil styrkes av en tydeligere rollebeskrivelse der ansvaret for pasienten er tydeligere beskrevet. Det er varierende kapasitet på nevrologiske avdelinger, dette medfører at det varierer hvor mye ansvar som legges på fastlegene. Retningslinjen bør være klar på dette. Retningslinjen bør også ha med at spesialisthelsetjenesten må være tilgjengelig for rådgivning og organisere seg slik at fastleger kan få tak i relevant spesialist på kort varsel. Vi savner også mer konkrete og praktiske råd for oss som arbeider i primærhelsetjenesten. For fastlegen er utfordringen ofte å finne ut om en klinisk forandring hos pasienten representerer et attakk fra grunnsykdommen eller om det er andre mindre alvorlige ting som pasienten presenterer. Vi opplever at det ofte kan være vanskelig å bestemme seg for om pasienten opplever et attakk. Det ville være nyttig med mer spesifikke råd om hva vi skal henvise videre og i hvilke situasjoner fastlegen skal henvise til en ekstra MR undersøkelse.

Vi vil understreke at vi ser på retningslinjene som i all hovedsak gode og klinisk anvendelig, Vi anbefaler at innholdet tilgjengeliggjøres gjennom  NEL som er en informasjonskilden de aller fleste norske fastleger benytter seg av.

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                                                   

Leder