Høring – Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak 21. august 2020

Til Legeforeningen

21. august 2020

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) synes Helsedirektoratet har laget en god og presis veileder. Veilederen er ikke for lang, og informasjonen er tydelig. Det er positivt og riktig at man i de praktiske anbefalingene viser til metodebøker som Legevakthåndboken og retningslinjer fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.  
 
 
Med vennlig hilsen  
Marte Kvittum Tangen            Elisabeth Stura  
leder NFA                                   styremedlem NFA