Høring – nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Til Legeforeningen

9. november 2017

De fleste norske barn går i barnehage og inntar en vesentlig del av sitt daglige matinntak der, hvilket betyr at måltidene i barnehagen har stor betydning for norske barns kosthold og matvaner. Dette forsvarer en egen retningslinje på dette området og NFA har derfor lest den med interesse. 

Revideringen av retningslinjen er gjort i tråd med Helsedirektoratets kostråd, oppdatert lovverk og kunnskap på feltet. Anbefalingene i retningslinjen er knyttet til gjennomføring av måltid, den ernæringsmessige kvaliteten, mattrygghet og hygiene, allergier/intoleranser og miljøhensyn. Målet er å bidra til at de ansatte i barnehagene har en oppdatert, kunnskapsbasert og brukervennlig retningslinje som sikrer barna gode rammer for måltid og ernæring.

NFA finner at det faglige innholdet er godt, anbefalingene er entydige, og vårt totalinntrykk er at dette en god og nyttig retningslinje.

Videre mener NFA det er viktig at retningslinjen er tydelig i forhold hvordan barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til matvareallergi og intoleranse (pkt 1.10). NFA støtter betydningen av god dialog mellom hjem og barnehage, men mener at det er vesentlig at helsepersonell involveres der enten barnehage eller familien ønsker totalforbud av enkelt matvarer som f eks nøtter, sitrus, egg el lignende. Som fastleger erfarer vi at mange skoler eller barnehager har innført slike generelle «forbud» uten tydelig begrunnelse, sikkert fordi det anses som en trygg og enkel løsning. Dette kan gi opphav til ubegrunnet eller feil-begrunnet frykt for matvarer også hos barn som ikke har allergi, og er frarådet av et samlet fagmiljø.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder

Bente Prytz Mjølstad
Styremedlem