Høring - Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak 2.11.2021