Høring - NHN - Innspillsrunde om endring av kodeverk 28.5.2021