Norsk forening for allmennmedisin

Eldre høringer - til og med 2021

Høring - NOU 2020-17 Varslede drap Partnervoldutvalgets utredning 10.4.2021