Høring – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten 14.2.21

Til Legeforeningen

14. februar 2021