Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Til Legeforeningen

10.desember 2015

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven. Norsk forening for allmennmedisin har vurdert denne og kommer her med et høringssvar.

Tobakksdirektivet har som utgangspunkt å gjøre tobakk mindre tiltrekkende på unge, samtidig som det skal tilrettelegge for felles reguleringer av tobakksprodukter på tvers av grensene i EU. 

De foreslåtte endringer i tobakksskadeloven er som følger:

  • Det skal bli tillatt å kjøpe e-sigaretter med inntil 20 mg nikotin i Norge
  • Det skal bli forbudt å røyke e-sigaretter på steder der røykeforbudet gjelder (I dag er det opp til eieren av lokalene å tillate, eller forby, røyking av e-sigaretter)
  • Også e-sigaretter skal utstyres med helseadvarsel
  • Det blir forbudt å importere, selge eller dele ut røyketobakk med kunstig smak, som for eksempel av frukt, krydder eller vanilje
  • Mentolsigaretter blir forbudt etter 2020
  • Lakrispiper skal behandles som godteri

Norsk forening for allmennmedisin arbeider for at Norge skal bli et tobakksfritt samfunn.

Når det gjelder innføringen av e-sigaretter som et tiltak for å hjelpe folk til å slutte med ordinær røyk, er vi positive til det. Vi tror at det i betydelig grad kan bidra til at de som røyker i dag vil få et alternativ som vil bidra til at de reduserer eller slutter å røyke. Vi er derimot bekymret for om innføringen av e-sigaretter kan medføre at unge som tidligere ikke har røykt, starter med e-sigaretter.

Vi synes derfor at det skal innføres at mennesker født etter 01.01.2000 ikke skal få mulighet til å kjøpe tobakksprodukter av noe slag, heller ikke e-sigaretter.

Vi synes det er særlig viktig at e-sigaretter skal gå under røykeforbudet på de steder der det gjelder. Det bør absolutt ikke være opp til eierne av lokalene om det kan røykes e-sigaretter der.

E-sigarettene bør utstyres med advarsel. Vi mener at man bør vurdere å utrede overføring av e-sigaretter med nikotin til legemiddellisten slik at dette skrives på resept. På den måten vil man sikre at avhengighetsskapende e-sigaretter kun brukes av de som trenger hjelp med røykeavvenning.

 Norsk forening for allmennmedisin er positive til informasjonskampanjer der forbrukerne får informasjon om helseskadelige effekter. Vi er kritiske til bruk av skremmekampanjer i media, men vi anser tekst på tobakkspakkene med helseskadelige effekter er nyttige. Man bør unngå bruk av skremmende bilder på tobakkspakkene.

Vi stiller oss positive til at det ikke skal være lov å importere, selge eller dele ut røyketobakk med kunstig smak. Norsk forening for allmennmedisin mener at dette forbudet også bør gjelde snus. Snusforbruket særlig blant unge mennesker har økt eksplosivt, og vi tror man kan bremse denne utviklingen ved å forby forfriskende smaker i snus også.

Vi støtter at mentolsigaretter skal bli forbudt, og at lakrispiper skal behandles som godteri.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                     

Leder