Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovsutvalget 1.10.2021