Høring - opptak på byttelisten - levonorgestrel intrauterint innlegg 24.11.2021