Høring – opptak til byttelisten 10.8.2020

Til Legeforeningen

10. august 2020

Legemiddelverket har sendt på høring vurdering av byttbarhet Xorox øyesalve – generika til Zovirax.  
Pga. søkergrunnlaget og fordi legemiddelformen for preparatene er øyesalve må saken sendes på høring jmf. Byttegruppens retningslinjer (https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Generisk%20bytte/Retningslinjer/Retningslinjer%20for%20opptak%20på%20byttelisten.pdf). I pkt 2.5 i retningslinjene står det at legemidler med hovedsakelig lokal effekt (krem, øyedråper, nesespray m.v.) er ett at unntakene hvor Legemiddelverkets faggruppe ikke kan ta opp legemiddelet på byttelisten uten særlig vurdering (og høring).  
Legemidler er byttbare når de inneholder samme virkestoff i likeverdig mengde/samme styrke, har samme legemiddelform og tilsvarende pakningsstørrelse.  
Legemiddelverket har vurdert at Xorox Agepha Pharma s.r.o. og Zovirax GlaxoSmithKline AS øyesalve er medisinsk likeverdige, og terapeutisk ekvivalens er dokumentert. Xorox og Zovirax har samme styrke og tilsvarende pakningsstørrelse.   
Norsk forening for allmennmedisin har ingen innsigelser mot byttbarheten.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen 
leder NFA