Høring Retningslinje antibiotika i primærhelsetjensten 12.9.2021