Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten 11.5.2021